Oslavy 170 let KFNB v Lipníku nad Bečvou

04.08.2012 00:00

Vážení přátelé železniční historie.

Oznamujeme Vám, že 15. září 2012 se bude konat oslava 170 let příjezdu prvního vlaku do Lipníka nad Bečvou. Zde se dá očekávat výstava historické železniční historie, bohatý kulturní program, který bude moderovat známý televizní a rozhlasový moderátor a přítel železniční historie Dr. Václav Žmolík.

Samostatnou kapitolou potom budou jízdy 2. párů vlaků tažené parními lokomotivami v úseku Olomouc-Přerov-Lipník nad Bečvou-Hranice na Moravě a zpět. Specialitou bude zastávka těchto vlaků s možností fotografování na Jezernických viaduktech a u opuštěného železničního tunelu ve Slavíči.

Tyto oslavy budou v Lipníku spojeny se Dny evropského dědictví.

Celá akce proběhne v přednádrážních prostorách železniční stanice Lipník nad Bečvou.

Organizátorem celé akce jsou ČD, a.s., SŽDC, s.o., město Lipník a Nadace okřídlené kolo.

Srdečně Vás všechny na tuto akci zvu

Mgr. Josef Tomeček

ředitel Nadace okřídlené kolo

PS: Využijte jednu s posledních možností zdokumentovat poslední levostranný provoz v České republice na bývalé trati KFNB v úseku Břeclav - Bohumín. Od 9. prosince 2012 bude provoz v tomto úseku změněn na pravostranný.